Hva blir konsekvensen av resistente bakterier på sykehus?

Mange har kanskje hørt om oppblomstring av multiresistente bakterier på sykehus, men ofte hører man mindre om konsekvensene dette kan få. Etter hvert som problemet sprer seg over hele verden kan implikasjonene bli langt mer alvorlige enn mange forestiller seg.

En hjørnestein for et velfungerende, moderne helsevesen er muligheten til å utføre trygge operasjoner. I Norge har vi et godt helsevesen, og vi kan derfor se på et bredt spenn av operasjoner som rutinemessige.

I gjennomsnitt blir det fjernet over et dusin blindtarmer hver eneste dag her i landet, og like mange hofteproteser settes inn. Hjernekirurgi, hjerteoperasjoner og flere typer kreftbehandling er dagligdags for de dyktige spesialistene på norske sykehus. Ved Rikshospitalet utføres det hundrevis av organtransplantasjoner hvert år. Listen over det livreddende arbeidet som gjøres er lang.

Antibiotikaresistens setter alt dette på spill. Ved de aller fleste typer inngripende operasjoner er det nemlig helt nødvendig å benytte antibiotika for å unngå infeksjoner. Hvis man ikke har virksom antibiotika vil det derfor bli umulig å gjennomføre trygge operasjoner.

Det viktigste grepet for å bremse oppbyggingen av resistens er å begrense bruken av antibiotika. Samtidig utvikler bakterier seg hele tiden. Dette gjør utvikling av nye typer antibiotika til et evig kappløp med tiden.

Disse faktorene sammenlagt gjør at finansieringsmodellen for antibiotika, slik den er i dag, ikke fungerer. Hvis noen oppdager en ny type antibiotika i morgen må bruken begrenses til det er absolutt nødvendig. Det gjør det vanskelig å tjene inn utviklingskostnadene, og spesielt små, innovative legemiddelselskaper vil ikke overleve.

Antibiotikaresistente bakterier er en varslet humanitær katastrofe. For å bremse utviklingen er det nødvendig å tenke nytt. Vi har defor invitert et bredt ekspertpanel til debatt, og vi vil spesielt utfordre helsepolitikere til å delta – eller i det minste lytte. Hvis vi skal fortsette å ha et velfungerende helsevesen i fremtiden, hvor vi fortsatt kan få utført livreddende operasjoner, holder det ikke å «vente og se». Noe må gjøres.

Hva blir konsekvensen av resistente bakterier på sykehus?

Mange har kanskje hørt om oppblomstring av multiresistente bakterier på sykehus, men ofte hører man mindre om konsekvensene dette kan få. Etter hvert som problemet sprer seg over hele verden kan implikasjonene bli langt mer alvorlige enn mange forestiller seg.

Les mer her