Foreløpig program (oppdateres løpende)

17.00 Velkommen Siri Lill Mannes
Møteleder
17.10 Antibiotikaresistens er en enda mer alvorlig og langvarig pandemi enn covid-19 Dag Berild
Professor i infeksjonsmedisin OsloMet/UIO
17.25 Vaksiner som tiltak mot resistensutvikling Anne Spurkland
Professor UiO - Institutt for medisinske basalfag
17.40 Intervju: «En verden uten effektive antibiotika» Nicholas Wilkinson
Stortingsrepresentant, SV Akershus. Stortingets Helse- og omsorgskomité
17.55 Antibiotikaresistens fra et pasientperspektiv Ingrid Stenstadvold Ross
Generalsekretær Kreftforeningen
Pause
18.20 Hvorfor utvikles ikke ny antibiotika? John-Arne Røttingen
Adm. dir., Forskningsrådet
18.35 Hva har vi oppnådd, hva har fungert og hva har ikke fungert i Regjeringens handlingsplan mot AMR Per Espen Akselsen
Overlege, faglig leder i Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten (KAS)
18.50 Regjeringens nye handlingsplan mot antibiotikaresistens Anne Grethe Erlandsen
Statssekretær Helse- og omsorgsdepartementet
Debatt med sentrale politikere Tuva Moflag (Ap)
Sveinung Stensland (H)
Kjersti Toppe (Sp)
Nicholas Wilkinson (SV)
Oppsummering Siri Lill Mannes
Møteleder

Hva blir konsekvensen av resistente bakterier på sykehus?

Mange har kanskje hørt om oppblomstring av multiresistente bakterier på sykehus, men ofte hører man mindre om konsekvensene dette kan få. Etter hvert som problemet sprer seg over hele verden kan implikasjonene bli langt mer alvorlige enn mange forestiller seg.

Les mer her