Se hele Antibiotikadebatten 2020 her

Hvert år dør 700.000 mennesker over hele verden som følge av antibiotikaresistens. Årsak: Bakterier som gir alvorlig sykdom har blitt resistente mot antibiotika.

Det er ubegripelig mange, og det vil bli enda flere. De neste 30 årene kan tallet øke dramatisk. Fra 2050 er anslaget omtrent 10 millioner dødsfall – hvert år.

Helsetjenesten i mange land jobber hardt og målrettet med å bremse utviklingen. Et viktig grep er å redusere antibiotikaforbruket, og bare bruke antibiotika når det er strengt nødvendig. På den måten forsøker vi å kjøpe oss mer tid. Men på sikt vil dette ikke være tilstrekkelig. Vi trenger helt nye typer antibiotika.

Det store paradokset er at det foregår lite forskning på området. Legemiddelindustrien har, med noen svært få unntak, forlatt forskningsfeltet. Å forske frem antibiotika er nemlig kostbart og tidkrevende, og det er ingen garanti for at man oppnår resultater. Og hva skjer hvis man lykkes i å finne nye antibiotika? Da klarer man ikke tjene inn de store utviklingskostnadene, nettopp fordi det er så viktig at helsetjenesten er forsiktig med bruken av nye antibiotika.

Derfor må vi finne nye løsninger for å stimulere til forskning på ny antibiotika. Det krever et voldsomt felles løft – og det må skje fort.

Den 17. september vil du høre noen av Norges fremste eksperter diskutere hvor stort problemet egentlig er, hva vi kan gjøre for å få fart på utviklingen av nye antibiotika, og hvilken rolle Norge skal spille i denne globale utfordringen.

Hva blir konsekvensen av resistente bakterier på sykehus?

Mange har kanskje hørt om oppblomstring av multiresistente bakterier på sykehus, men ofte hører man mindre om konsekvensene dette kan få. Etter hvert som problemet sprer seg over hele verden kan implikasjonene bli langt mer alvorlige enn mange forestiller seg.

Les mer her